×

MU

Masarykova Univerzita v Brně patří mezi nejžádanější vysoké školy u nás. Sestává z devíti fakult a více než 200 kateder, ústavů a klinik se širokým spektrem studijních programů od vědeckých po humanitní. Letos slaví MU 95 let existence.

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9/617
601 77  Brno