×
Fakulta informatiky
Botanická 554/68a 68/554
602 00  Brno