×

UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je velmi dynamickou vysokou školou. UTB nabízí 172 studijních programů na svých sedmi fakultách, mezi nimi například marketing a komunikaci, animovanou a audiovizuální tvorbu nebo produkci.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01  Zlín