×

Zpracování experimentálních dat

Charakteristiky zpracování kvalitativních a kvantitativních experimentálních dat. Práce s daty v excelu, vizualizace, vyhodnocení datových sad.