×
Fotka učitele Zdeněk Poruba
Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

(42 hodnocení)
(18)
Statika
337-0312/01
(17)
Dynamika I
337-0313/01
(5)
Pružnost a plasticita
(1)
Aplikace MKP
(1)
Aplikovaná mechanika
(0)
Dynamika II
330-0303/01
Přidej předmět