×
Fotka učitele Jaroslav David
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Ostravská univerzita

(6 hodnocení)
(3)
Toponomastika
KCJ/TOJDB
(0)
Filmový Klub
FK
(1)
Historická mluvnice češtiny
HMJDA
(1)
Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
KCJ/3ULAA
(1)
Vývoj myšlení o spisovné češtině
KCJ/3JMYA
Přidej předmět