×
Fotka učitele Jana Petrů
doc.Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

(10 hodnocení)
(0)
Angličtina
(0)
Technologie II
346-0301/01
(10)
Technologie obrábění
346-0318/03
(0)
Technologie II
Přidej předmět