×
Fotka učitele Jana Köppelová
Ing. Jana Köppelová

Česká zemědělská univerzita v Praze

(9 hodnocení)
(3)
Statistika II.
ESE17E
(1)
základy statistiky -HKS
(0)
Seminář výpočetní statistiky
ESE08E
(3)
Statistické softwarové systémy (ESE37E)
(2)
Statistika I.
ESE14E
Přidej předmět