×
Fotka učitele Helena Brožová
RNDr. Helena Brožová, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

(28 hodnocení)
(6)
Ekonomicko matematické metody II
(6)
Rozhodovací modely
EAE32E
(1)
Metody operačního výzkumu
EAE06E
(1)
Systémová analýza výrobkových vertikál
EAE27E
(1)
Ekonomicko-matematické metody
EAT01E
(4)
Matematické metody v ekonomii a managementu
(7)
Užitá matematika pro informatiky
EAE52E
(1)
Statistická analýza ekonomických dat
(0)
Teorie systémů a systémová věda
(0)
AngličtinaB2
ELX04E
(0)
Základy právních nauk
EJE76E
(0)
Optimalizace v produkčních systémech
(0)
Teorie dopravy
EAT04E
(0)
Znalostní inženýrství ČZU
EAE40E
(0)
Applied Mathematics for IT
EAE56E
(1)
Systémové inženýrství
Přidej předmět