×
Zkouškový test

Operační výzkum A - opakování ke zkoušce (teorie)

Krátký teoretický test pro zopakování ke zkoušce z OP.