×

UK v Praze

Karlova univerzitav Praze je nejstarší a se svými sedmnácti fakultami také největší univerzitou v České republice. Zároveň je UK nejlépe hodnocenou českou vysokou školou ve světě. Nabízí celou škálu studijních programů – přes humanitní, ekonomické i přírodní vědy.

Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 5/560
116 36  Praha