×
Fotografie
              školy B.I.B.S., a.s.

B.I.B.S., a.s.

(11 hodnocení)

BIBS - vysoká škola je moderní a dynamicky se rozvíjející neveřejnou/nestátní vysokou školou, která poskytuje kvalitní britská, finská a česká ekonomicko-manažerská a právnická vysokoškolská studia. Na trhu působí již přes 10 let. Založena byla v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky a v současné době patří se svými téměř 3200 studenty v bakalářských, magisterských, doktorských a manažerských programech MBA k největším neveřejným/nestátním business school v České republice. Je i největším poskytovatelem MBA v České republice (více než 550 studentů i přibližně stejný počet úspěšných MBA absolventů)1. V roce 2005 získala i statut soukromé vysoké školy dle českého práva.Škola se odborně profiluje jak v ekonomicko-manažerských, tak právnických oborech. V ekonomicko-manažerských programech patří v České republice ke špičkám v oblasti vzdělávání manažerů ve strategickém managementu. V právnických programech se škola specializuje na komerční právo obecně, a dále na mezinárodní komerční právo.Svým přístupem ke vzdělání se snažíme o vyvážené propojení teorie s praxí. Domníváme se, že ani jeden z extrémů, které jsou v současnosti na českém vzdělávacím trhu mnohde patrny (silně teoreticky zaměřená studia mnoha státních vysokých škol, a nebo naopak programy některých soukromých vysokých škol, které teoretické znalosti přehnaně upozaďují), nemůže přinést skutečně kvalitní vzdělání. U našich studentů se proto snažíme jak o to, aby byli dobře teoreticky vybaveni, tak i o to, aby byli schopni na teoretické přístupy kriticky nahlížet, vybírat z nich ty, které jsou vhodné pro jejich vlastní podnikatelskou nebo manažerskou praxi, a zejména, aby své nově získané znalosti dokázali tvořivě a flexibilně prakticky využívat.

B.I.B.S., a.s.
Lidická 81
602 00  Brno
+420 545 210 792info@bibs.czhttp://www.bibs.cz
Reklama