×

Literární teorie pro SŠ

ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE pro SŠ - výstavba literárního díla (téma, kompozice, jazyk - tropy, figury, zvukové prostředky), výrazová forma, literární druhy a žánry, teorie verše (prozódické a sylabotnické systémy), počátky slovesného umění, ústní lidová slovesnost - folklór, pololidová slovesnost

za 3 banány Jak to funguje?
Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty. ;)

Vyzkoušej si členství na jeden semestr zdarma a získej přístup k více než 406034 studijním materiálům.

Zaregistruj se