×
Fakulta právnická
Sady Pětatřicátníků 14
306 14  Plzeň