×
Fakulta elektrotechniky a informatiky
náměstí Čs. legií 5665
530 02  Pardubice