Reklama
Nahlásit chybu

Vysoká škola ekonomická v Praze

  • Studentů:  8986
  • Materiálů:  3753
  • Komentářů k učitelům:  328
  • Předmětů:  588

Registrace zdarma!

4.20z 5 bodů

Fakultu hodnotilo: 76 studentů

Zobrazit hodnocení:      2009 - 2013 / 2014 a novější


Údaje z minulého přijímacího řízení

Počet podaných přihlášek: 12148
K přijímacímu řízení se dostavilo: 7447
Počet přijatých: 3559
Počet zapsaných: 3145
Úspěšnost uchazečů: 47.79%

Termíny a info o přijímacím řízení

Odevzdat přihlášky do: -
Dny otevřených dveří: http://www.vse.cz
Přijímací řízení: -

Statistika

Počet studentů: -
Počet studentů (prezenční): -
Počet studentů (kombinované): -

Průměrný plat

Průměrný plat jednotlivých oborů: zobrazit

O fakultě

Vysoká škola ekonomická se sídlem v Praze poskytuje studium oborů z oblasti ekonomiky na šesti fakultách. Pět z nich je umístěno v hlavním městě a jedna, Fakulta managementu, v Jindřichově Hradci. VŠE je jednou z největších a nejoblíbenějších univerzit v České republice.

Kontakt – VŠE | Vysoká škola ekonomická v Praze

Adresa: nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha
Tel.: 224 095 111
Email: [email protected]
Web: http://www.vse.cz

Obory studia

Články

Nová kniha z nakladatelství Portál - Když padají manga

5. 3. 2015 | 11:43 | autor: Fikus

Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu Dvacetiletý Vojtěch Bílý strávil jeden školní rok jako učitel-dobrovolník na karmelitánské misii ve Středoafrické republice (SAR). Po jeho příjezdu zde vypukla občanská válka mezi muslimskými okupanty a původním křesťanským obyvatelstvem. Na Vojtovi tak náhle bylo s minimem prostředků a zkušeností vytvořit dětem v misijní škole ostrůvek bezpečí, konstruktivní práce a normality....

čti více

Komentáře

Nahlaš nevhodný komentář, který porušuje pravidla serveru na adresu [email protected]

1.4.2014 | 16:52

Když přijdete na VŠE, pocítíte už ze samotného zdejšího prostředí, že se nacházíte na opravdu velmi prestižní české veřejné škole. Někteří studenti VŠE si to možná ani plně neuvědomují, ale studují na té nejprestižnější ekonomické univerzitě střední a východní Evropy, a proto je dobré jim to čas od času (třeba i takto) připomenout, aby si uvědomili, že mají být právem na co hrdí. Své studium jsem započal na jedné regionální veřejné škole (v zájmu kolegiality nebudu jmenovat které) a ona škola na bakaláři a VŠE na magistru, to je prostě nebe a dudy. VŠE nemá jen mnohem vyšší úroveň samotných studentů (nemám tu už pocit, že tu jsou studenti odkudsi z učňáku s mizivým všeobecným a ekonomickým přehledem), ale nalézá se tu i ohromné množství kapacit. Výuku tu obstarávají ty největší špičky v oboru (guvernéři, víceguvernéři a jejich poradci, poradci ministrů, bývalí ministři, významní byznysmeni...) a dále pak lidé s doktoráty z předních západních amerických univerzit (Yale, Chicago...). Ne nadarmo se tak VŠE přezdívá středoevropský Harvard. Na vysokou se dnes dostane každý, tak znějí některé (až výhružné) nadpisy článků mnohých žurnalistů. Ale položme si otázku - na jakou vlastně vysokou? Na VŠE určitě ne, tady je totiž procento přijímaných ke studiu bud stejně vysoké jako před dvaceti lety nebo ještě nižší. Z výročních zpráv dokonce vyplývá, že za posledních 8 let významně vzrostla i samotná náročnost studia, což potvrzují i samotní absolventi v dotaznících na konci svého studia. Úmrtnost na bakaláři se pohybuje od 30 do 65 % dle oboru (např. na FFU jsou finance mnohem těžší než daně a účto, na NF zase ekonomie/ekonomická analýza mnohem těžší než veřejná správa, na FMV mezinárodní obchod těžší než cestovní ruch atd.) a fakulty (FFU-velmi náročná, NF a FIS takový střed (zase i dost záleží na oboru), lehce za středem pak FPH (podniková eko trochu těžší než arts management) a nakonec FMV a FM momentálně lehčí) s tím, že z tohoto počtu absolventů jich v řádné době ( 3 roky bakalář a 2 roky magistr) vystuduje ještě méně. Za tři roky vystuduje bakaláře v průměru polovina absolventů VŠE, tedy zaokrouhleně (všechny fakulty dohromady) pouze 25 % z původního počtu studentů zapsaných ke studiu. U magisterského studia jsou tendence podobné s tím rozdílem, že magisterské studium v době dvou let již nestihne téměř nikdo z absolventů (pouze 25 %, tedy ve skutečnosti = při poloviční úmrtnosti na magistru 12,5 %)... Momentálně na VŠE studuji na Podnikohospodářské fakultě obor podniková ekonomika a management, tento obor/program byl prestižními Financial Times dokonce vyhlášen jako 58. nejlepší na světe svého druhu (kvalita je neustále hlídána a hodnocena) - a to z tisíců obdobných programů na celém světě. Pokud mám shrnout (dle poskytnutých a dohledatelných údajů) náročnost nejlepších a nejžádanějších oborů na magisterském stupni studia na VŠE, pak jako nejnáročnější obor vyjdou finance na FFU VŠE a obor ekonomická analýza na NF VŠE..., jako středně náročné, nikoli však méně prestižní obor podniková ekonomika a management na FPH VŠE... a jako nejlehčí obor veřejná správa na NF VŠE, mezinárodní obchod na FMV VŠE a management na oddělené fakultě v JH. Obory finance a podniková ekonomika a management patří k velmi žádaným oborů i na konkurenční MU ESF - mají tam nejvyšší percentily k přijetí (mezi 80-90). Já jsem se na magisterské na FPH VŠE sice dostal, ale nikdo z mých sedmi známých bohužel ne, nedovolily jim to slabé znalosti, které si z regionální ekonomky odnesli (To, jak vypadaly na mé regionální ekonomce zkoušky, zápočty..., to bylo fakt k smíchu. Takové opisování jsem neviděl nikdy ani na své střední škole + nemluvě mnohdy ani o obtížnosti. Počet absolventů na pracovním úřadě či zaměstnaných úplně mimo obor v supermarketech a restauracích tak pak mluví asi za vše).. Je faktem, že dnes již není titul jako titul, zejména u prestižních zaměstnavatelů (BIG 4 a další významné instituce) mají dobré jméno pouze tradiční instituce s patřičným renomé ve velkých městech, tedy UK (Univerzita Karlova), VŠE (Vysoká škola ekonomická), ČVUT (České vysoké učení technické), VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická) a v Brně pak MU (Masarykova univerzita), VUT (Vysoké učení technické) a možná i PEF MENDELU. ...Není ani žádným tajemstvím, že absolventi VŠE mají ty vůbec nejvyšší platy v ČR, v před pár lety proběhnutém průzkumu opanovaly všechny fakulty VŠE v Praze dokonce přední pozice - všechny byly do desátého místa z několika stovek fakult v ČR. Platy absolventů FFU, FPH byly zejména vysoké. Absolventi (po pár letech praxe) FFU pobírali v průměru téměř šedesát tisíc korun měsíčně, zatímco medián byl přes 40 tisíc. O absolventy VŠE je též stále docela zájem-již dlouhé dekády (i v té kruté poslední) patří absolventi VŠE mezi nejméně postižené nezaměstnaností. A na závěr Vám řeknu jednu milou příhodu, momentálně si píšu se studentem, který chodí na prestižní McGill univ. a příští rok by rád přijel na VŠE na výměnný pobyt. Proč sis ji vybral, ptám se ho. "Proč? Protože Vaši školu pokládám za velmi prestižní."-takto mi odpověděl, takže VŠE má jasný přesah i přes naše hranice, což dokládá nejen ono výborné mezinárodní hodnocení školy rektory prestižních zahraničních univerzit a dalšími významnými institucemi, ale i třeba tato má vcelku milá osobní zkušenost. ...Dokonce jsem byl nedávno v Bavorsku a to byste nevěřili - VŠE tam tamní studenti znají a pokládají ji též za velmi prestižní. :) Jen mě mrzí, že jsem sem nešel už na bakaláře. Kvalita dosaženého vzdělání se totiž bohužel strašně diverzifikovala, dnes již není pro mnohé příliš náročné získat titul, ať už na některé z vesměs nenáročných soukromých škol (kde si neplatíte jen za lehčí zkoušky, ale i za jistotu přijetí - absenci výběrovosti) nebo dost často i na některé nekvalitní veřejné regionální škole (problém obstarat skutečné kapacity v oboru - profesoři na VŠE nám občas analyzují i nesmysly, které třeba do HN vypouští někteří reg. učitelé, dále menší výběrovost uchazečů na reg. školách a obecně hlavně větší tlak to studentům více dávat - díky způsobu financování - na reg. ekonomických a humanitních školách zrovna moc nefrčí příjmy z vědecké činnosti). Ono totiž, studovat podnikovou ekonomiku a management nebo třeba ty finance na nějaké regionální veřejné škole či (nedej bože) soukromé škole, to je asi jako studovat právo a právní vědu v Plzni namísto na Masarykově univerzitě, obory sice znějí stejně, ale náplň, náročnost, úroveň kapacit na škole... ,to vše je zcela někde jinde. PS: Ta škola vám dá spoustu možností, jen být aktivní a zajímat se.

24.10.2014 | 16:07

Nevím, co bych napsala, co tu ještě nezaznělo. Možná zmíním, že rozdíl mezi bakalářským a magisterským studiem je v tom, že na magistru už je pro všechny obory na VŠE povinný pouze kurz Ekonomie 2 (obor se tedy více specializují). Naproti tomu na bakaláři je pro všechny obory povinný (tedy nejsou tu výjimky jako například na některých soukromých a regionálních ekonomkách, kde na některých oborech nemají povinný kurz Matematiky, i když ona je taky samozřejmě matematika a "matematika", že:) kurz Účetnictví, Statistiky, Ekonomie 1 a Matematiky. Kurz Účetnictví se stal velmi náročným od roku 2009, kdy se změnilo testování, ve srovnání s kurzem Účetnictví např. na IES UK se tak pořádně zapotíte (ověřeno u několika studentů IES, co studují i VŠE). Neúspěšnost tohoto kurzu se poslední léta pohybuje mezi 30-35%. Dalším povinným kurzem je Statistika, ta je krapet náročnější od roku 2011, kdy v teoretické části nově odečítají body za nesprávné odpovědi (tedy podobný systém jako u Účetnictví), neúspěšnost se již pár let pohybuje opět okolo 30 %, třetím v pořadí je Matematika, ta se stejně jako Statistika pohybuje mezi 30-40 % a největším strašákem pro mnoho studentů VŠE je pak kurz Ekonomie 1, ten měl dříve neúspěšnost až 65 %, dnes neuspěje asi polovina, látky je totiž opravdu velmi mnoho a často se stavá, že to dotyčný podcení (nejde to prostě všechno narvat do hlavy za pouhých 10 dní, pokud jste se tedy nějak hodně průběžně neučili). Dále již náročnost bakalářského stupně studia konktrétních fakult modifikují jejich povinné předměty (tedy kurzy pro danou fakultu) a konečně nechybí ani sít volitelných předmětů, které tvoří asi jednu šestinu stud. plánu. Pro mnohé je asi trochu náročné zvolit obor, který by je bavil, v tomto případě se často doporučuje zvolit obor Ekonomie, který je považován za solidní základ pro další případnou užší specializaci v rámci magisterského studia, i když je tento obor považován za spíše náročnější (a to at již ve srovnání s oborem Veřejná správa a reg. rozvoj v rámci té samé fakulty) či v rámci školy (např. oproti Mezinárodnímu obchodu, Podnikové ekonomice a dalším.) Často se řeší, která fakulta je nejnáročnější a argumentuje se různak. Někdo si myslí, že nejnáročnější je Národohospodářská fakulta, protože 6-7 z 10 kurzů s největší neúspěšností na škole momentálně (ale bůh ví, jak to bude třeba za pět let, že) pochází právě z této fakulty. Já se domnívám, že fakulta to jistě náročná je, avšak bych doplnila, že spíše na bakalářském stupni studia, jelikož na magisterském je už většina studentů na těch lehčích oborech (třeba na Veřejné správě, Regionálních studií a málo z nich např. na Ekonomické analýze). Další věcí je, že na NF máte povoleno získat až polovinu rezervních kreditů navíc (tedy k původním 36 až dalších 18 na bakaláři a k původním 24 až dalších 12 na magistru, ovšem reálně jich podle statistik tato fakulta společně s Fakultou financí a účetnictví přiděluje na jednoho uchazeče zcela nejméně (a to okolo tří dodatečných kreditů na žadatele). Nicméně můj argument o menší náročnosti magisterského studia na NF podpoří i fakt, že na bakaláři je 3 x tak vysoká úmrtnost (přes 60 %), kdežto na magisterském už je to "pouze" 20 %, což se dá ale vysvětlit do jisté míry i kvalitnějšími studenty na magistru. Na škole však převládá většinový názor, že nejnáročnější je Fakulta financí a účetnictví, já si však myslím, že až na magisterském stupni studia je tato fakulta nejnáročnější (na bakalářském bych se momentálně přiklonila spíše k NF, i když kdo ví, jak to bude třeba za pět let). Možná se někteří absolventi regionálních a soukromých ekonomických škol ted na mě budou zlobit, ale pokud dnes nemáte vystudovanou VŠE či IES UK v Praze, popřípadě ESF MU v Brně, jako byste vlastně skoro ani nebyli. A tady bych asi zaapelovala na případné uchazeče o studium - za přihlášku na naši školu opravdu nic nedáte. Studium zde sice není úplná prochážka růžovou zahradou, strávíte spoustu času na cvičeních ( a přípravou na ně - hodnocení aktivity, prezentací, minitesty...), přednáškách i samostudiem doma, ale ta přidaná hodnota je pak opravdu značná (což pocítíte již po absolvování bakaláře). A určitě se nebojte, že to nezvládnete, věřte si, vždyt jsou i těžší (Matfyz, Farmacie na UK) či časově náročnější (1. LF UK) školy, obzvlášt pokud jste z gymnázia a chcete studovat nějaký ekonomický obor, tak nikde jinde nenaleznete lepší podmínky ke studiu těchto disciplín než právě zde. Pokud jde o zázemí, tak to je zde opět naprosto výborné -kvalitní Menza, na Žižkově krásné prostředí (stačí si sem zajet a přesvědčit se na vlastní oči - jistě budete uchváceni), dole v SB je spousta počítačů a míst k sezení a konečně je zde i velká kapacita přednáškových místností (nemusíte být narvaní jako na mnohých jiných školách). Informační systém je zde podle mě zcela jasný, ale též nekompomisní, informace jsou podávané většinou skrz Isis, který funguje na rozdíl od Sisu na Karlově univerzitě naprosto skvěle a pohodově (bezproblémové zápisy předmětů a přihlašování na zkoušky + osobní "management" studia). Na škole též působí velká spousta studentských organizací a klubů, které si často zvou významné hosty z daného odvětví - je jen na vás, kolik toho stačíte zvládnout mimo studium. A na závěr pocta všem skvělým studentům a učitelům VŠE!
"Vysoká škola ekonomická v Praze získala druhé místo ze zemí východoevropského regionu v rámci mezinárodního hodnocení Eduniversal. VŠE se tím opět zařadila mezi 27 celosvětově nejlepších ekonomických škol a potvrdila svou vysokou úroveň, protože od roku 2009 se v hodnocení Eduniversal pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol oblasti. Od roku 2008 oceňuje Eduniversal každoročně tisíc vysokých škol ekonomických ze 154 zemí devíti světových regionů. V rámci regionu střední a východní Evropa se na prvním místě letos umístila St. Petersburg University - Graduate School of Management a na třetím místě University of Ljubljana – Faculty of Economics. Cílem rankingu je poskytnout zájemcům o studium i odborné veřejnosti celosvětový přehled o špičkových univerzitách a možnostech získání kvalitního ekonomického vzdělání. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve středu 22. října 2014 v Istanbulu. Za VŠE převzal ocenění prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum. Druhé místo je vynikajícím oceněním kvalitní práce učitelů i studentů Vysoké školy ekonomické v Praze.Školy jsou hodnoceny kritérii, kterými je měřen rozvoj jejich internacionalizace, k nim patří např. existence mezinárodních akreditací, umístění v mezinárodních žebříčcích, členství v mezinárodních organizacích, kvalita a počet partnerských škol, známost školy a její význam v daném regionu. Dalším významným prvkem je volba rektorů a děkanů vybraných 1 000 vysokých škol. Při své volbě děkani a rektoři odpovídají na otázku: „Kterou školu byste doporučili svým studentům, pokud by chtěli studovat v dané zemi“ (tj. v našem případě v České republice)?
Na základě uvedených kritérií jsou všechny školy rozděleny do pěti skupin, které jsou charakterizovány počtem palmových listů. Celosvětově sto nejlepších škol získává 5 palmových listů a VŠE letos patří mezi ně."

15.10.2014 | 16:51

První věc, která každého zajímá, je ta, jak náročné je studium na VŠE. Já jsem z FISu a musím říct, že svou fakultu ani omylem nepovažuji za nejtěžší fakultu VŠE. Mnohé předměty na FISu sice mají šílené názvy, že se člověk až snad domnívá, jaké to bude strašné psycho, ale není tomu tak, což dokládá i celkem vysoká úspěšnost těchto kurzů. Dříve (před deseti a více lety) byl FIS (společně s NF) dokonce považován za nejlehčí fakultu VŠE. Domnívám se a myslí si to snad i většina lidí na škole, že zcela nejtěžší je Fakulta financí a účetnictví, ta byla však za nejtěžší považována už odjakživa, ale nově na ní obtížnost ještě více vzrostla, už není podle mínění "jen" náročná, ale dokonce "velmi náročná". Za posledních deset let se celkem podstatně zvýšila i náročnost na Národohospodářské fakultě, která je nově považována za spíše nadprůměrně náročnou. Fakulta podnikohospodářská je spíše průměrně náročná, ta si ovšem drží svou tendenci. K největší změně v obtížnosti došlo na Fakultě mezinárodních vztahů (což je zároven i největší fakulta VŠE), která byla ještě před deseti a více lety považována za druhou nejtěžší po FFU, dnes je naopak pokládána za tu nejlehčí. Když jsem se probíral jednotlivými obory, tak jsem si udělal takový svůj seznam, který hrubě bude odpovídat náročnosti jednotlivých mag. oborů na škole. Do kategorie relativně snadné se podle mě dají zařadit tyto magisterské obory: z NF jsou to 4 specializace : Veřejná správa, Regionální studia, Hospodářské a politické dějiny, Ekonomika a správa životního prostředí, z FM v JH je to: Management (jediný obor na tamní fakultě), z FMV je to : Cestovní ruch, Evropská integrace, Mezinárodní politika a diplomacie, Podnikání a právo, Politologie, Mezinárodní obchod, z FPH: Arts management a z FFU: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Do skupiny středně náročné lze šoupnout tyto mag. obory: z FPH: Podniková ekonomika a management, z FISU: Ekonomická demografie, Ekonometrie a operační výzkum, Informační management, Statistika, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika, Znalostní a webové technologie. z NF: Hospodářská politika. Do kategorie náročné: z FFU - Finance a ocenování podniku, Účetnictví a fin. řízení podniku, Zdanění a danová politika. A konečně kategorie velmi náročné: z FFU - 1) Finance, Bankovnictví a pojištovnictví, Finanční inženýrství, z NF - Ekonomická analýza.

Jak píše kolega: VŠE byla vyhlášena nejlepší ekonomickou vysokou školou v našem regionu (hodnocení Financial Times, Edunniversal a německého Centra pro rozvoj vysokých škol (CHE – Das Centrum für Hochschulentwicklung)) a je mezi 5 nejl. českými univerzitami (společně s UK, MU, VUT a ČVUT) ve světě (QS W. U. Ranking). Vysoko se umístila i v hodnocení českém - Týdne (2012) či pravidelně v hodnocení eko fakult v Hospodářských novinách.

Absolventi VŠE patří mezi nejlépe odměnované absolventy v ČR a těší se i docela slušné prestiži.
Pojd k nám i ty!

23.9.2014 | 12:07

1) Jakou fakultu VŠE vybrat? Chceš podnikat, být manažerem a mít hafo předmětů s praxí? Jdi na FPH. Jsi talent na jazyky a chceš být třeba jednou diplomatem? FMV jasná volba. Chceš se profilovat v makroekonomii, národohospodářské problematice a jednou pracovat třeba ve státní správě (tedy i v ČNB) či třeba jako ekonomický žurnalista? Nelze než doporučit NF. No a pokud Ti jde matematika a statistika, chceš vytvářet matematicko-ekonomické modely, jdi určitě na FIS. Jestli Tě zas baví se hrabat v číslech, aby Ti nakonci vyšel ten správný výsledek, jsi pečlivej, detailista a opět, baví Tě k tomu matematika, zkus FFU.

Garantuju Ti, že v každém případě dostaneš kvalitní výuku. Navíc, na každé fakultě dostaneš na bakalářském stupni studia ochutnávku předmětů z té jiné a když zjistíš, že sis zvolil špatně, nejpozději za 3 roky ji můžeš změnit, jelikož obory na VŠE se více profilují až na magisterském stupni studia. A to je na tom to krásné.

2) Jaká je v současné době celková studijní náročnost? S přechodem na kreditový systém se náročnost studia na VŠE notně zvýšila, avšak pokud nechodíš do práce (= máš dostatek volného času na učení) a svědomitě a hlavně průběžně se připravuješ a učíš, není důvod, proč bys neměl své studium dokončit, i když to třeba nebude za ty 3 roky, ale za 4 na Bc. a ne za 2 roky, ale za 3 na Ing.

3) Které jsou nejlehčí obory a které jsou nejtěžší? To je věc, o které se vedou vášnivé diskuze i mezi samotnými studenty VŠE. Nicméně, nezpochybnitelným faktem je, že nejvyšší úmrtnost je na bakalářském stupni studia u Fakulty národohospodářská a Fakulty informatiky a statistiky. Nejmenší (poloviční oproti NF a FIS) úmrtnost je pak u Fakulty mezinárodních vztahů. Na magisterském stupni studia se již však rozdíly v úmrtnosti velice stírají. V tomto ohledu Ti dále může pomoci i hodnocení náročnosti samotnými absolventy jednotlivých fakult. Jako velmi náročnou označili svou fakultu absolventi Fakulty financí a účetnictví, jako spíše nadprůměrně náročnou pak absolventi Fakulty národohospodářské a Fakulty informatiky a statistiky. Za spíše lehčí označili svou fakultu absolventi Fakulty mezinárodních vztahů. Nicméně náročnost či úmrtnost není zrovna ukazatelem, kterým by ses měl při výběru své fakulty řídit, ale trochu Ti naznačuje, jak moc se asi zapotíš.

4) Je VŠE dobrá volba? Nemám volit jinou ekonomku? Rozhodně jinou nevol! Diplom z VŠE pro Tebe bude jednou významným plusem při hledání práce, vždyť i sami někteří významní zaměstnavatelé, respektive jejich personální ředitelé přiznávají (naposledy například nově zvolené paní rektorce), že diplom z VŠE je pro uchazeče významným plusem. Obzvlášť v dnešní době, kdy naši republiky doslova zaplavil nespočet velmi pofidérních ekonomických škol.

26.2.2012 | 21:39

Nejlepší! Vysoký počet skvělých profesorů(i těch zahraničních), spousta výuky v aj... Fakulta šla za posledních deset let strašně nahoru a dělá si čím dál tím lepší jméno a pověst. Jestli nechcete skončit na úřadu práce a chcete studovat ekonomii, pojdte sem! Jestli chcete být všem jenom pro smích, zvolte si nekvalitní veřejnou vš nebo(a to je ještě mnohem horší varianta)soukromou vš. Ano, studium zde není lehké, ale copak se chcete chlubit nějakým Bankovním institutem, VŠEM, VŠFS a dalšími soukromými dávačkami, kam chodí jen ti nejhorší? Chtějte respect!:)

Všechny slovní komentáře můžeš vidět po registraci, která je zcela
ZDARMA!

REGISTROVAT SE

Přihlásit se