Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Univerzita Palackého v Olomouci

(zobrazit přehled fakult)
  • Studentů :  15522
  • Materiálů:  6848
  • Komentářů k učitelům:  1187
  • Předmětů:  2321

Registrace!

3.50z 5 bodů

Školu hodnotilo: 489 studentů

Zobrazit hodnocení:      2009 - 2013 / 2014 a novější

O škole

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a po Univerzitě Karlově hned druhou nejstarší v ČR. Na jejích osmi fakultách studuje na 24 000 studentů. Nedávno otevřela UP mnoho nových studijních programů – třeba nizozemštinu nebo Jewish Studies.

Kontakt

Adresa: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Tel.: 585 631 111
Email: ondrej.martinek@upol.cz
Web:http://www.upol.cz

Články

Nová únikovka v Karlíně! - Armageddon project na EXITINLIMIT.CZ

6. 8. 2017 | 14:49 | autor: Fikus

Asteroid se blíží! Planeta Země je v ohrožení! Historie se opakuje! Zbývá jen trocha času!

čti více

Komentáře

Nahlaš nevhodný komentář, který porušuje pravidla serveru na adresu podpora@primat.cz

8.3.2015 | 15:03

Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) patří mezi TRADIČNÍ vysoké školy, kterých u nás není až tak mnoho. To slovo tradiční je velmi důležité, jelikož s tím souvisí i mnoho jiných důležitých věcí, které absolventům zaručují větší vážnost jejich získaného diplomu, a tedy i celkově lepší investici do jejich vzdělání, pakliže tedy budou chtít na vzdělání nahlížet pouze jako na jakousi investici a odhlédnou od jeho nepopiratelné společenské hodnoty. Dnes se mnoho středoškoláků ptá, na jakou vysokou školu se vlastně vydat, která je dobrá. A přitom odpověď je zcela nasnadě a shodne se na ní i většina odborníků přes školství, chce to studovat tradiční vysoké školy (titul dnes (více než kdy dříve) není jako titul). Mezi tradiční vysoké školy patří zejména některé školy ve velkých městech, ale pozor, ne všechny, je jich jen minimum, asi každý tuší, že mezi ně bude patřit Univerzita Karlova (UK), dále pak České vysoké učení technické (ČVUT), FAMU, DAMU, některé (hlavně asi Fakulta životního prostředí) fakulty na ČZU, Vysoká škola ekonomická (VŠE) a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze, v Brně pak především Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické (VUT), jako jediný (tradiční) zástupce regionálních vysokých škol vystupuje naše Univerzita Palackého (UPOL).

Na UPOL se obecně nachází velmi dobrá Lékařská a Přírodovědecká fakulta + Fakulta zdravotnických věd, tyto tři fakulty snesou bez problémů srovnání s obdobnými fakultami na UK a MU, přičemž některé obory např. na Přírodovědecké fakultě UPOL jsou i kvalitnější než tytéž obory na MU. Trochu již ztrácí krok Pedagogická a Filosofická fakulta UPOL, ale stále jsou hned za UK a MU jako další v pořadí (tedy mnohem kvalitnější a prestižnější ve srovnání s regionálními školami v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě, Jihlavě, Českých Budějovicích, Plzni atd.). Fakultu tělesné kultury a Cyrilometodějskou fakultu asi nemá moc smysl srovnávat, jelikož se jedná o vcelku atypické fakulty. No a konečně se dostáváme k naší Právnické fakultě UPOL. Právnická fakulta UPOL se kdysi potýkala s velkými problémy, na což se už asi trochu zapomnělo, jelikož ji později se svými (mnohem závažnějšími) problémy vystřídala ZČU. Právnická fakulta UPOL je lepší než ZČU, ale u právníků je to takto: UK a MU - lidi, co mají o právo opravdu zájem, PF MU má pak pověst slušňáků, PF UK zase premiantů, pak nastupuje PF UPOL s pověstí "pouhých" snaživců, kterým však tak trochu chybí potřebné IQ a tah na branku (to si bohužel nevymýšlím, jen tlumočím rozšířené "vidění") a jako nejhorší vystupuje PF ZČU s pověstí studentů/absolventů coby naprostých "loserů", co se derou na odpadní školu. A konečně právníci hodnotí i soukromé školy s právním zaměřením, jejichž absolventy většina z nich nazývá jakýmisi "podrazáky" (asi proto, že chtějí mít vše bez námahy). Jen chci upozornit, že toto je hodně známé označení jednotlivých studentů/absolventů PF a že nemám v úmyslu tu nikoho hanit/ponižovat, spíše jen předávat znalosti a "zkušenosti" z praxe (takto na vás budou totiž nahlížet starší kolegové). Na PF UPOL není dnes žádný problém se dostat, v době populačně slabých ročníků (ročníky 2009 a 2010 byly ještě celkem dobré a silné, ale od roku 2012 je to každým rokem čím dál větší katastrofa) se na práva dostane snad každý průměrný student. A to ať už na UPOL a ZČU (která brala roky zpět opravdu naprosto kohokoli, a to i těžký intelektuální podprůměr), či v rámci CŽV na UK a MU, i když uznávám, že UK a MU má i tak v průměru mnohem kvalitnější studenty než UPOL ( o ZČU a soukromých už ani nemluvě). A když už jsme u té kvality, tak i kvalita osobností na škole a výuky je na MU nepopsatelně vyšší než na UPOL, MU je dnes naše jednoznačně nejlepší právnická fakulta.

Ale i tak je PF UPOL v českém vnímaní vysokých škol spíše nadprůměrnou vysokou školou (jinými slovy tu máme snad (pokud si to tedy dobře pamatuji) někde mezi 80-90 vysokými školami, kde jich 2/3 jsou naprostý odpad, a tak není asi ani tak těžké vyniknout, že). Vezměme si namátkou třeba takovou Tulku v Liberci či UJEP v Ústí nad Labem. O UJEPU se říká, že kdo nechce jít na vysokou, ale chce zůstat na škole, tak jde na UJEP, jelikož je to kvalitou a náročností stejné jako střední škola, to samé VŠPJ v Jihlavě, VŠTEČB v Budějovicích, SU v Opavě či UHK v Hradci a další regionální školy - prostě regionální školy jsou u nás většinově bohužel stejně tragické jako naše soukromé. A TUL? (teď myslím ekonomickou fakultu na TUL) Jako jedinou seminárku v 1. semestru na navazujícím studiu měli udělat prezentaci na přilákání více studentů na TUL + na zkoušky se učí většinou jen pár hodin (mám tam známého, který mě celkem podrobně informuje o "náročnosti")..., prostě katastrofa, co k tomu asi tak více říci, no. Humanitní (= pedagogické, filosofické, teologické, sociální), ekonomické a právnické fakulty/obory jsou na soukromých vysokých školách a regionálních veřejných školách většinově opravdu těžkou katastrofou.

Nevím, co je přesně cílem české vlády, ale mnohem logičtější by možná bylo, kdyby více podpořila ony tradiční vysoké školy (které mimo jiné už spoustu let získávají cca polovinu svých prostředků z vědy a výzkumu a jen cca polovinu od daňových poplatníků), než stále podporovat tragické humanitní a ekonomické regionální vysoké školy.
Ale asi naše vláda chce, ať jsme "na oko" nejvzdělanějším národem na světě (nedostaneš se na tradiční vysokou školu, nebo to na ní jednoduše nezvládneš, tak přejdeš na regionální školu, ale pokud to nezvládneš ani tam, tak si zaplatíš ještě "záchranku" v podobě soukromé). Popravdě - "nás z tradičních škol" to tížit až tak přeci jen nemusí, jelikož většina zaměstnavatelů si je již dnes celkem dobře vědoma velké kvalitativní rozdílnosti našich vysokých škol (a je to naprosto fair a správné - na západě tomu není jinak a zaměstnavatelé mají zájem především o absolventy lepších, prestižnějších škol, je to tedy zcela legitimní, v souladu s právem - nijak to nesouvisí s nějakou "diskriminací", jak někteří "IQ tykve" občas nadávají na diskuzních forech ). Přeji vám, ať vyberete správnou VŠ a při svém výběru nezapomenete použít i svůj mozek, pokud ho máte, byla by škoda ho trochu "nezapřáhnout", nemyslíte?:)


31.7.2014 | 10:46

Právnická fakulta

Nejvyšší vedení bere svůj post jako blahosklonný pašalik s velkým důrazem na image a neřešení nepříjemných záležitostí. Vyučující snažící se něco navíc dělat pro studenty jsou tlačení spíše dolů, protože jejich aktivity vynucují papírování pro vedení...naopak rauty a přednášky jsou s velmi vítány jako společenské události (což neříkám, že není dobře). Stav některých kateder je katastrofální, vedoucí jezdí buď po Praze a Brně a nikomu neodpovědní služebně nejstarší zaměstnanci realizují své velké nekoncepční koncepce bez zpětné vazby respěktivě jsou schopni svými monstrakcemi pro celé ročníky zasekat nejen prostory a studenty, ale zároveň i pedagogy. Klauzurní práce jsou psány nejednoznačně a byť se snaží přiblížit realitě v těch ohromných počtech (spolu s testy a psaním žalob) se bere pouze jeden výsledek za správný. Systém není špatný ipso facto, ale nedomyšlený organizačně a nikdo nenese odpovědnost. Osobní přístup zaměňován za přezíravost a drzost ze strany pedagogů unavených z množství zkoušených. Osobní problémy pana doktora Sčerby chovat se jako zkoušející a ne jako katan a arogantní paša nikdo zřejmě nevyřeší neboť pan profesor Jelínek má náročný program a snad ani nechce vidět problémy toho, že předmět trestní právo se nestal pouze prubířským kamenem studia, ale též i návratem totalitářského systému pomyslného kapitálního trestu na UPOL.
Z odstupem času u mě nevyprchalo rozčarování nad zdánlivou nesmyslností a náhodnotí úspěchu, jak to u mne bývá obvyklé , ale ona pachuť ze studia na "menší" univerzitě zůstává. Bohužel, ač by se dalo říct, že takové studium má svá pozitiva (pojem menší při existenci 4 plnohodnotných státních fakult je skutečně pouze relitivní a stále zbývá dost dobrých kantorů pro všechny), negativa malé fakulty pod rozlišovací schopnosti a laxností k organizaci převažují. Ač mi zbývá mnoho historek k zasmání je totakový smích skrz zaťaté zuby.
Musím říct, že škola má i mnoho velmi dobrých pedagogů s velkým osobním nasazením, ale u těch většinou neskončíte těžkým nejednoznačným testům, snaze nachytávat studenty na větvi vlastních právněteoretických definic a neprofesionálním chováním

19.12.2011 | 21:38

Cyrilometodějská teologická fakulta

Myslím, že CMTF nabízí valitní výuku ve svém primárním oboru-což je teologie. Velkým přínosem pro fakultu jsou ale otevřené \"nové\" studijní obory, které nabízí vzdělání v oboru Soc. práce, pedagogia, či humanitní studia, takže vybrat si může opravdu každý,kdo se hodlá vydat těmito směry.
Není podstatné, zdali jste věřící, či nikoliv, ale důležité je mít na paměti, že se hlásíte na TEOLOGICKOU KATOLICKOU školu, proto by vás nemělo překvapit, že budete na fakultě potkávat kněze, či řádové sestry, kteřé na fakultě vyučují a neděsit se křížů v každé učebně.
Hodně zdaru při výběru VŠ, a poud si vyberete právě tu naši, přeji mnoho úspěchů ve studiu.

9.5.2012 | 13:53

Cyrilometodějská teologická fakulta

Studium nebylo příliš obtížné. Studenti mívají nejčastěji potíže s jazyky a filosofií, ale já jsem je zvládla bez problémů. Obzvlášť se mi líbily všechny předměty týkající se Písma svatého, i vyučující těchto předmětů byli fajn. Uvítala bych větší prostor pro didaktiku křesťanské výchovy a více cvičení a seminářů - při studiu výrazně převažovaly přednášky. Jako všude tu byli vyučující výteční i ti, kterých jsme se obávali.

11.1.2017 | 12:18

Filozofická fakulta

Jsem nadšen ze stylu výuky, kvality profesorů i celkově náplně mého dvouoboru, jmenovitě Filosofie a Anglická filologie.

Všechny slovní komentáře můžeš vidět po registraci, která je zcela
ZDARMA!

REGISTROVAT SE

Přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace