Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Pomoc se studiem

Poslední přidané úkoly

primat505723 2017-06-23 18:20:27
Elektrochemie

v jakém objemovém poměru je třeba smíchat roztoky síranu ceričitého a ceritého o koncentraci 0,2 mol/l (v 1M H2SO4), aby potenciál platinové elektrody ponořené do roztoku vykazoval hodnotu 1,390 V při 25°C?

Vysokoškolská úroveň Chemie
Nabízí 5 banánů 1,918 0
emkolacna 2017-06-14 20:15:05
Fázové rovnováhy

1) Na jakou teplotu musíte ohřát kapalinu, která za normálního tlaku vře při teplotě 414,1 K, aby její nasycený tlak páry dosáhl hodnoty 38 kPa? K vypaření 0,8 molu kapaliny je třeba dodat 15 kJ tepla. 2) Kolik gramů vody je zapotřebí na předestilování 40 g organické látky s vodní parou? Destilace…

Vysokoškolská úroveň Chemie
Nabízí 40 banánů 2,406 1
emkolacna 2017-06-14 15:23:54
Fyzikální chemie

Páry kovového chloridu byly ochlazeny z teploty 600 K na teplotu místnosti, 298 K. Chlorid při teplotě normálního bodu varu, 410 K, kondenzuje a při teplotě 323 K kapalný chlorid tuhne. Vypočítejte teplo, které během ochlazení 2 kg chloridu přejde do okolí. Molární hmotnost chloridu je 125 g/mol.…

Vysokoškolská úroveň Chemie
Úkol byl vyřešen 422 3
emkolacna 2017-06-04 12:23:44
Součin rozpustnosti

Zjistěte, zda se sraženina chloridu stříbrného bude či nebude rozpouštět v amoniaku. Součin rozpustnosti AgCl je 1.10^-10 a konstanta nestability diamminstříbrného iontu je přibližně 7.10^-8. Zapište příslušné chemické rovnice a výpočty. Pomohl by opravdu čistý výpočet a z čeho se poté soudí,…

Středoškolská úroveň Chemie
Úkol byl vyřešen 332 3
emkolacna 2017-06-01 13:27:30
Efekt inetrního elektronového páru

Na ukázkové rovnici předveďte a vysvětlete efekt inertního elektronového páru v případě reakcí sloučenin thallitých/thallných a gallitých/gallných iontů.

Vysokoškolská úroveň Chemie
Úkol byl vyřešen 1,136 1
emkolacna 2017-05-27 16:13:54
Součin rozpustnosti

Zjistěte, zda se sraženina CdS bude či nebude rozpouštět v roztoku jodidových iontů. Součin rozpustnisti CdS je 8.10^-27 a konstanta nestability [CdI4]^2- je 3.10^-7. Zapište příslušné chemické rovnice a výpočty.

Středoškolská úroveň Chemie
Úkol byl vyřešen 610 3

Prezentace lektorů

matika_pomoc Matematika (328 odpovědí celkem)
Jáchym Ekonomie (140 odpovědí celkem)
Petrr25 Ekonomie (110 odpovědí celkem)
ekonom Ekonomie (69 odpovědí celkem)
Babetka4 Ekonomie (59 odpovědí celkem)
Pupino1 Chemie (50 odpovědí celkem)
IFUSKAX Ekonomie (36 odpovědí celkem)
Fobl Informační technologie (26 odpovědí celkem)
primat507270 Matematika (22 odpovědí celkem)
primat541304 Matematika (19 odpovědí celkem)


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace