Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Pomoc se studiem

Úkol

LiL20 2017-08-01 10:32:14
Ek test náročnější

Ahoj prosím o pomoc s testem z ekonomie...odměna jistá

1. Deflace
podporuje rozvoj trhu zápůjčných fondů
vede k rozpadu trhu zápůjčných fondů
nemá na trh zápůjčných fondů žádný vliv


2. Adaptivní očekávání
jsou založena na minulém vývoji, kdy jednotlivé subjekty očekávají, že to, co platilo (se dělo) v minulosti, bude platit (se dít) i v budoucnosti.
vycházejí ze všech dostupných (tj. i aktuálních) informací, které mají ekonomické subjekty k dispozici3. Lafferova křivka říká,
mezi daňovou sazbou a daňovým výnosem není žádný stav
že existuje nějaký maximální bod daňové sazby, po jehož překročení daňový výnos začne klesat
nejvyšší daňový výnos se vybere při 100% zdanění4. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti spočívají v tom, že
nezaměstnanost vede ke ztrátě sebeúcty, depresím, stresu v krajních případech i k sebevraždám apod.
v důsledku nezaměstnanosti nejsou vyprodukovány statky, které by vyprodukovány být mohly
nezaměstnaní se snadněji stávají závislými na drogách, mají tendenci protestovat, vyvolávat sociální nepokoje, řešit svou situaci kriminalitou apod.5. Pokles autonomních daní
vede k většímu růstu HDP než je hodnota počáteční změny
nemá na změnu HDP žádný vliv
vede k menšímu růstu HDP než je hodnota počáteční změny


6. Do HDP se zahrnují
jak hodnota finálních statků (a hodnota kapitálových statků) tak hodnota meziproduktů
pouze hodnota kapitálových statků
pouze hodnota finálních statků (a hodnota kapitálových statků) nikoliv však hodnota meziproduktů
pouze hodnota meziproduktů7. Součástí mezinárodních vztahů není (zdůrazňujeme není)
mezinárosdní migrace pracovníků
přírodní procesy zasahující více zemí
mezinárodní obchod
mezinárodní pohyb kapitálu


8. Pokud máme kurz 1CZK = 0,04CZK
jedná se o přímý záznam devizového kurzu koruny
jedná se o nepřímý záznam devizového kurzu koruny
nelze říci, zda jde o přímý nebo nepřímý záznam devizového kurzu koruny

9. Pokud by disponibilní důchod domácností byl nulový, potom by
autonomní spotřeba byla kryta (hrazena) z minulosti vytvořených úspor
byla rovněž nulová
byla záporná10. Pokud si zahraniční subjekt koupí český cenný papír, jedná se o
investici zahraničního subjektu v tuzemsku
investici tuzemského subjektu v zahraničí


11. Při expanzi HDP
klesá
se nemění
roste


12. Změna stavu zásob zahrnuje
podíl importu ku exportu
podíl exportu ku importu
podíl zásob na HDP
přírůstek a úbytek zásob ke kterému došlo v daném období


13.Pokud hodnota vládních výdajů klesá, lze hovořit o
fiskální restrikci
fiskální expanzi


14. Teorie efektivnostních mezd
závislost mezi HDP (Y) a potenciálním produktem (Y*) na straně jedné a mezi skutečnou mírou nezaměstnanosti (u) a přirozenou mírou nezaměstnanosti (u*) na straně druhé. Říká, že pokud poklesne Y o 1 % pod Y*, vzroste u o určité % nad u*.
říká, že se firmám vyplatí udržovat mzdy, které platí svým zaměstnancům, nad úrovní tržní mzdy.
se zabývá vztahem mezi výší mezd a inflací
se zabývá vztahem mezi daňovým výnosem a daňovou sazbou


15. Restriktivní měnová politika
vede k poklesu míry inflace
vede k růstu míry inflace
nemá na míru inflace žádný vliv

16. Zhodnocení domácí měny
podporuje export
podporuje import

17. Dvojí náhoda směny spočívá v tom, že
s určitým člověkem uzavřete v jeden den dvě transakce
musí existovat alespoň dva subjekty, z nichž jeden subjekt vlastní statek A poptává statek B a druhý vlastní subjekt vlastní statek B a poptává statek A
dvakrát potkáte na stejném místě se stejným prodejcem
všechny statky stojí dvě koruny

18. Pokud se křivka poptávky domácí měny posouvá severovýchodně, potom se nutně
křivka poptávky zahraniční měny posouvá severovýchodně
křivka nabídky domácí měny posouvá jihovýchodně
křivka nabídky zahraniční měny posouvá jihovýchodně


19. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Vláda nemůže snadno stanovit optimální míru fiskální expanze a dosáhnout toho, aby se rovnovážný produkt rovnal potenciálnímu produktu.
Vláda může snadno stanovit optimální míru monetárlní expanze a dosáhnout toho, aby se rovnovážný produkt rovnal potenciálnímu produktu.

20. Krátkodobě může být křivka AS
klesající a produkt, který vyprodukují firmy je vždy roven potenciálnímu produktu
rostoucí a produkt, který firmy vyprodukují, se může odlišovat od potenciálního produktu
vodorovná


21. Při kladné produkční mezeře
dochází k nadměrnému využívání zdrojů
jsou zdroje využívány optimálně (maximálně)
dochází k nedostatečnému využívání zdrojů


22.Pokud vláda dá peníze na výstavbu nové silnice, jedná se o
vládní výdaj
ani o jednu z výše uvedených možností
transfer


23. Deflace
zvýhodňuje věřitele
nemá vliv ani na dlužníka ani na věřitele
zvýhodňuje dlužníka24. Pokud je součet sald jednotlivých účtů platební bilance kladný,
potom daná země získává devizové rezervy
potom daná země ztrácí devizové rezervy
tak to nemá na devizové rezervy žádný vliv


25. Smyslem pojištění vkladů
pojistit vklady proti jejich padělání
vytvořit systém, který bude ztěžovat vkladatelům ukládání peněz u bank
je, aby vkladatelé bank v případě problémů banky dostanou své vklady zpět a tudíž zbytečně nevybírali své vklady

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 6 banánů 502 0

Odpovědi (0)

Zatím zde není žádná odpověď

Přidat odpověď

Poslední přidané úkoly

IFUSKAX 2017-08-03 10:45:17
Tvorba seminárních prací

Nabízím vypracování různých prací, zejména z ekonomického směru. Práce mám většinou hotové do týdne. Kontaktujte mě v případě zájmu na e-mail Ifuskax@seznam.cz

Vysokoškolská úroveň Účetnictví
Nabízí 5 banánů 376 0
mercedeska20 2017-08-02 09:48:45
Seminární práce

Ahoj, hledám někoho, kdo by mi napsal seminární práci. Více info do zpráv. Finanční odměna jistá.

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 5 banánů 200 1
LiL20 2017-08-01 10:32:14
Ek test náročnější

Ahoj prosím o pomoc s testem z ekonomie...odměna jistá 1. Deflace podporuje rozvoj trhu zápůjčných fondů vede k rozpadu trhu zápůjčných fondů nemá na trh zápůjčných fondů žádný vliv 2. Adaptivní očekávání jsou založena na minulém vývoji, kdy jednotlivé subjekty očekávají, že to, co platilo…

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 6 banánů 503 0
primat11307 2017-07-31 01:28:43
Oprava Bp

Cau, ahoj, potreboval bych nekoho kdo by mi pomohl opravit Bp. Odmenim zlatem

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 1 banán 227 1
Kendys 2017-07-17 23:10:16
Statistika projekt - program Statistica 12

Ahoj, potřebuji někoho, kdo by mi pomohl s projektem na statistiku (statistické modelování - regresní analýza, ANOVA atd.). Mám rozpracovaný projekt v programu Statistica 12 a potřebovala bych s tím pomoci ještě a zda mám některé výsledky správně. Projekt je na základě dat o studentech přijatých…

Vysokoškolská úroveň Statistika
Nabízí 30 banánů 988 0


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace