Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Pomoc se studiem

Úkol

primat581892 2017-06-19 12:40:59
Makroekonomie

1.Diskontní politika centrální banky

A)vyjadřuje všechny kombinace kdy je příjem prvního spotřebitele roven příjmu druhého spotřebitele
B)je založena na tom, že centrální banka stanovuje svoje sazby, za které půjčuje a přijímá peníze
C)vyjadřuje všechny kombinace kdy je příjem první firmy roven příjmu druhé firmy
D)vyjadřuje množství statků, které se za dané množství peněz dá koupit

2)Při negativním poptávkovém šoku pro jakoukoliv úroveň cenové hladiny
A)HDP klesá
B)HDP roste
C)HDP se nemění

3)Adaptivní očekávání
A)jsou založena na minulém vývoji, kdy jednotlivé subjekty očekávají, že to, co platilo (se dělo) v minulosti, bude platit (se dít) i v budoucnosti.
B)vycházejí ze všech dostupných (tj. i aktuálních) informací, které mají ekonomické subjekty k dispozici

4)Spekulační poptávka po peněnzch vyjadřuje, že subjekty drží peníze
A)jako jednu z forem uložení bohatství
B)za účelem nákupu statků
C)za účelem krytí nepředvídaných událostí

5) Ztráta kupní síly v důsledku inflace spočívá v tom, že
A)za danou nominální hodnotu peněz si lze koupit nižší množství statků
B)za danou nominální hodnotu peněz si lze koupit vyšší množství statků
C)za danou nominální hodnotu peněz si lze koupit stejné množství statků

6) Nízká inflace
A)znamená spíše růst HDP
B)znamená spíše pokles HDP
C)nemá na změnu HDP žádný vliv

7) Který z níže uvedených účtů nepatří (zdůrazňujeme nepatří) mezi účty platební bilance:
A)termínovaný
B)finanční
C)běžný
D)kapitálový

8)Pokud jsou plánované investiční výdaje dlouhodobě nižší než hrubé investiční výdaje, může dojít k
A)nezaměstnanosti
B)inflaci

9)Pokud je produkční mezera záporná, potom
A)je skutečný produkt vyšší než potenciální
B)je skutečný produkt nižší než potenciální
C)je skutečný produkt roven potenciálnímu

10)Pokud centrální banka stáhne z oběhu nějaké peníze, tak se
A)množství peněz v oběhu snižuje
B)množství peněz v oběhu zvyšuje
C)množství peněz v oběhu nemění

11)Vysoká míra integrace všech trhů mezi jednotlivými zeměmi
A)napomáhá zavedení společné měny
B)nemá na zavedení společné měny žádný vliv
C)nenapomáhá zavedení společné měny.

12)Které z následujících tvrzení je pravdivé?
A)Vláda nemůže snadno stanovit optimální míru fiskální restrikce a dosáhnout toho, aby se rovnovážný produkt rovnal potenciálnímu produktu.
B)Vláda může snadno stanovit optimální míru fiskální restrikce a dosáhnout toho, aby se rovnovážný produkt rovnal potenciálnímu produktu.

13)Psychologické důsledky nezaměstanosti spočívají v tom, že
A)nezaměstnanost vede ke ztrátě sebeúcty, depresím, stresu v krajních případech i k sebevraždám apod.
B)nezaměstnaní se snadněji stávají závislými na drogách, mají tendenci protestovat, vyvolávat sociální nepokoje, řešit svou situaci kriminalitou apod.
C)v důsledku nezaměstnanosti nejsou vyprodukovány statky, které by vyprodukovány být mohly

14) Pokud by disponibilní důchod domácností byl nulový, potom by
A)byla záporná
B)autonomní spotřeba byla kryta (hrazena) z minulosti vytvořených úspor
C)byla rovněž nulová

15)Pokud osoba A hledá práci v důsledku toho, že chce zkusit něco nového, jedná se o následující nezaměstnanost
A)frikční
B)cyklická
C)strukturální

16) Pokud jsou hrubé investice menší než obnovovací tak v daném období množství kapitálových statků
A)pokleslo
B)vzrostlo
C)zůstalo stejné

17) Míra inflace se nemění, pokud
A)cenová hladina roste v jednotlivých obdobích neustále stejně
B)cenová hladina v následujícím období roste pomaleji než v předcházejícím období
C)cenová hladina v následujícím období roste rychleji než v předcházejícím období

18)Pokud země investuje vlastní zdroje (tj. zdroje dané země) do kapitálových statků, tak daná investice
A)snižuje současnou spotřebu
B)zvyšuje současnou spotřebu

19) Vysoká míra mobility pracovníků v jednotlivých zemích
A)napomáhá zavedení společné měny
B)nenapomáhá zavedení společné měny.
C)nemá na zavedení společné měny žádný vliv

20)Čisté daně z produkce (NTP) jsou definovány jako
A)rozdíl všech zaplacených daní z produkce statků a všech dotací, jež firmy obdrží.
B)součin všech zaplacených daní z produkce statků a všech dotací, jež firmy obdrží.
C)podíl všech zaplacených daní z produkce statků a všech dotací, jež firmy obdrží.
D)součet všech zaplacených daní z produkce statků a všech dotací, jež firmy obdrží.

21) Pokud se mění měnový kurz
A)nedochází k žádné změně
B)dochází k posunu křivek nabídky a potávky příslušných měn
C)pohybujeme se po křivce nabídky a potávky příslušných měn

22)Pokud hodnota daní roste, lze hovořit o
A)fiskální expanzi
B)fiskální restrikci

23)John Keynes je autorem publikace
A)Obecná teorii zaměstnanosti, úroku a peněz
B)Pojednání o původu a podstatě bohatství národů
C)Mýtus racionálního voliče
D)Ekonomie dobra a zla

24)V režimu fixního kurzu
A)může kurz dané měny nabývat libovolných hodnot a centrální banka zpravidla vývoj kurzu neovlivňuje.
B)je stanovena určitá hodnota, na (kolem) které se má kurz pohybovat. Centrální banka musí intervenovat, pokud se skutečná hodnota kurzu odchýlí od stanovené hodnoty.

25)Platí:
A)čím větší je mezní sklon ke spotřebě, tím je účinek výdajového multiplikátoru menší
B)čím větší je mezní sklon ke spotřebě, tím je účinek výdajového multiplikátoru větší
C)výše mezního sklonu ke spotřebě nemá na výdajový multiplikátor žádný vliv

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 1 banán 1,297 0

Odpovědi (0)

Zatím zde není žádná odpověď

Přidat odpověď

Poslední přidané úkoly

Kendys 2017-07-17 23:10:16
Statistika projekt - program Statistica 12

Ahoj, potřebuji někoho, kdo by mi pomohl s projektem na statistiku (statistické modelování - regresní analýza, ANOVA atd.). Mám rozpracovaný projekt v programu Statistica 12 a potřebovala bych s tím pomoci ještě a zda mám některé výsledky správně. Projekt je na základě dat o studentech přijatých…

Vysokoškolská úroveň Statistika
Nabízí 30 banánů 99 0
HANKA2002 2017-07-04 07:42:41
Statistika doučování

Dobrý den. Sháním doučování statistiky, Tišnov, Brno.

Vysokoškolská úroveň Statistika
Nabízí 10 banánů 111 1
LiL20 2017-06-30 15:05:23
MAKROEKONOMIE TESTÍK PRO ŠIKOVNÉ (TO JÁ NEJSEM):(

Ahojky, moc prosím o vyplnění testu, já né a né to udělat :(( Děkuji!!! 1.Ze závěrů modelu AD a AS plyne, že monetární expanzi má smysl provádět, pokud je skutečný i rovnovážný produkt nad potenciálním produktem pokud se skutečný produkt rovná potenciálnímu produktu pokud je rovnovážný produkt…

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 2 banány 297 1
Tobim 2017-06-28 16:29:41
Úprava rovnice

Zdravím, možno je to blbá otázka a niečo mi uniká ale neviem nejak prísť na postup úpravy rovnice č.1 na tvar č.2. Vedel by mi niekto pomôcť? č.1) D = mí * S / Ks + S č.2) S = DKs / mí - D

Vysokoškolská úroveň Matematika
Úkol byl vyřešen 230 1
LiL20 2017-06-27 11:22:20
EK TEST NÁROČNĚJŠÍ

Čauky, prosím o pomoc, odpovědi a-d, děkuji! :-) 1. Účinky fiskální politiky nastávají spíše bez časového zpoždění s časovým zpožděním 2. Vysoká míra integrace všech trhů mezi jednotlivými zeměmi napomáhá zavedení společné měny nemá na zavedení společné měny žádný vliv nenapomáhá…

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Úkol byl vyřešen 399 1


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace