Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Pomoc se studiem

Úkol

primat582339 2017-05-29 22:17:59
Makroekonomie

Ahoj, je tu někdo, kdo by mi mohl prosím pomoci s testem? Nevím si už rady. Prosím prosím pomozte. Děkuji předem

1.Pokud je součet sald jednotlivých účtů platební bilance kladný,
a)potom daná země ztrácí devizové rezervy
b)potom daná země získává devizové rezervy
c)tak to nemá na devizové rezervy žádný vliv

2.Pokud agregátní výdaje převyšují HDP, může to vést k
a)nezaměstnanosti
b)inflaci

3.Pokud firmy za inflace v důsledku existence nákladů jídelníčku nemění často své ceny, tak
a)vydělají
b)prodělají
c)daná skutečnost nemá na zisk firem žádný vliv

4.Ekonomicky aktivní obyvatelstvo zahrnuje
a)zaměstnané (včetně osob samostatně výdělečně činných apod.) a nezaměstnané
b)pouze zaměstnané (včetně osob samostatně výdělečně činných apod.)
c)pouze osoby, které pracují na plný úvazek

5.Peněžní agregáty dělí jednotlivé druhy peněz podle
a)jejich nominální hodnoty
b)jejich reálné hodnoty
c)jejich likvidity

6.Negativní očekávání domácností povedou k tomu, že jejich spotřeba bude spíše
a)neměnná, neboť tato očekávání nemají na spotřebu domácností žádný vliv
b)klesající
c)rostoucí

7.Vkladatelé bank
a)mohou snadno kontrolovat, jak banky hospodaří s jejich uloženými penězi
b)nemohou snadno kontrolovat, jak banky hospodaří s jejich uloženými penězi

8.V krátkém období ukazatel HDP
a)může jak růst tak klesat
b)pouze roste
c)pouze klesá

9.Pokud jsou čisté zahraniční investice určité země záporné, tak
a)daná země ztrácí devizové rezervy
b)daná země získává devizové rezervy
c)se devizové rezervy dané země nemění

10.Pokud chce centrální banka zvýšit množství peněz v oběhu, tak
a)nakupuje od jiných subjektů aktiva (např. cenné papíry)
b)prodává jiným subjektům aktiva (např. cenné papíry)

11.Nákup zahraniční měny centrální bankou
a)vede k růstu množství peněz v oběhu
b)vede k poklesu množství peněz v oběhu
c)nemá na množství peněz v oběhu žádný vliv

12.Monetární expanze vede k
a)negativnímu poptávkovému šoku
b)pozitivnímu poptávkovému šoku
c)negativnímu nabídkovému šoku
d)pozitivnímu nabídkovému šoku

13.Ze závěrů modelu AD a AS plyne, že fiskální expanzi má smysl provádět,
a)pokud se skutečný produkt rovná potenciálnímu produktu
b)pokud je rovnovážný produkt nad potenciálním produktem
c)pokud je rovnovážný produkt pod potenciálním produktem

14.Ve výdajové metodě zjišťování HDP
a)sčítáme výdaje státu na sociální dávky, důchody a příspěvky v nezaměstnanosti za dané období
b)dělíme spotřební výdaje těmito položkami: investiční výdaje, vládní výdaje a čistý export
c)sčítáme spotřební výdaje, investiční výdaje, vládní výdaje a čistý export za dané období
d)odečítáme od spotřebních výdajů tyto položky: investiční výdaje, vládní výdaje a čistý export

15.Daň z převodu nemovitostí je daní
a)ze spotřeby
b)důchodovou
c)majetkovou

16. Váhy v indexu spotřebitelských cen u každého statku
a)vyjadřují podíl hmotnosti statku na celkové hmotnosti všech statků
b)vyjadřují podíl výdajů na celkových výdajích domácností
c)jsou pro všechny statky stejné

17.Racionální očekávání
a)jsou založena na minulém vývoji, kdy jednotlivé subjekty očekávají, že to, co platilo (se dělo) v minulosti, bude platit (se dít) i v budoucnosti.
b)vycházejí ze všech dostupných (tj. i aktuálních) informací, které mají ekonomické subjekty k dispozici

18.ysoká míra podobnosti struktury hospodářství v jednotlivých zemích
a)nenapomáhá zavedení společné měny.
b)napomáhá zavedení společné měny
c)nemá na zavedení společné měny žádný vliv

19.Teorie efektivnostních mezd
a)se zabývá vztahem mezi daňovým výnosem a daňovou sazbou
b)se zabývá vztahem mezi výší mezd a inflací
c)říká, že se firmám vyplatí udržovat mzdy, které platí svým zaměstnancům, nad úrovní tržní mzdy.
d)závislost mezi HDP (Y) a potenciálním produktem (Y*) na straně jedné a mezi skutečnou mírou nezaměstnanosti (u) a přirozenou mírou nezaměstnanosti (u*) na straně druhé. Říká, že pokud poklesne Y o 1 % pod Y*, vzroste u o určité % nad u*.

20.Odpisy
a)jsou způsob, jak se účetně vyjadřuje obnova zastaralých (opotřebených) kapitálových statků.
b)jsou rozhodujícím spotřebním výdajem domácností
c)definují velikost vládních výdajů
d)vyjadřují hodnotu čistého exportu

21.Nadměrný investiční optimismus může vést k
a)cenové bublině (situaci, kdy ceny neodpovídají reálné hodnotě)
b)neustálému poklesu HDP bez jakéhokoliv růstu
c)neustálému růstu HDP bez jakéhokoliv poklesu

22.Při kladné produkční mezeře
a)jsou zdroje využívány optimálně (maximálně)
b)dochází k nadměrnému využívání zdrojů
c)dochází k nedostatečnému využívání zdrojů

23. Velká míra diverzifikace výroby v jednotlivých zemích
a)napomáhá zavedení společné měny
b)nemá na zavedení společné měny žádný vliv
c)nenapomáhá zavedení společné měny.

24.Adam Smith je autorem publikace
a)Mýtus racionálního voliče
b)Pojednání o původu a podstatě bohatství národů
c)Ekonomie dobra a zla
d)Obecná teorii zaměstnanosti, úroku a peněz

25.V režimu fixního kurzu
a)je stanovena určitá hodnota, na (kolem) které se má kurz pohybovat. Centrální banka musí intervenovat, pokud se skutečná hodnota kurzu odchýlí od stanovené hodnoty.
b)může kurz dané měny nabývat libovolných hodnot a centrální banka zpravidla vývoj kurzu neovlivňuje.

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 10 banánů 772 0

Odpovědi (0)

Zatím zde není žádná odpověď

Přidat odpověď

Poslední přidané úkoly

primat581892 2017-06-19 12:40:59
Makroekonomie

1.Diskontní politika centrální banky A)vyjadřuje všechny kombinace kdy je příjem prvního spotřebitele roven příjmu druhého spotřebitele B)je založena na tom, že centrální banka stanovuje svoje sazby, za které půjčuje a přijímá peníze C)vyjadřuje všechny kombinace kdy je příjem první firmy roven…

Vysokoškolská úroveň Ekonomie
Nabízí 1 banán 136 0
R4l1s 2017-06-18 14:00:54
Příklady znázorňování grafů dle UML v edukační sféře

Zdravim, potřeboval bych pomoci s tímto tématem, nevíte od čeho se třeba odpíchnout? :D Příklady znázorňování grafů dle UML v edukační sféře (zpracování různých typů pro edukační systémy libovolné úrovně) Děkuji

Vysokoškolská úroveň Pedagogika
Nabízí 20 banánů 149 0
CraeCZU 2017-06-14 22:52:45
Fakulta informatiky a statistiky - FIS VŠE

Ahoj všem, existují nějaké materiály na přijímačky na magisterské - obor (distanční forma) podniková informatika? Myslím tím nějaké poznámky, výpisky nebo cokoliv, kromě knížek uvedených v literatuře k přijímacím zkouškám? (Za finanční odměnu). Potřebuju to do 16.6 Dekuju všem za odpověď

Vysokoškolská úroveň Informační technologie
Nabízí 60 banánů 269 0
emkolacna 2017-06-14 20:15:05
Fázové rovnováhy

1) Na jakou teplotu musíte ohřát kapalinu, která za normálního tlaku vře při teplotě 414,1 K, aby její nasycený tlak páry dosáhl hodnoty 38 kPa? K vypaření 0,8 molu kapaliny je třeba dodat 15 kJ tepla. 2) Kolik gramů vody je zapotřebí na předestilování 40 g organické látky s vodní parou? Destilace…

Vysokoškolská úroveň Chemie
Nabízí 40 banánů 283 0
krokan 2017-06-14 18:42:15
Teorie řízení - příklad

Potřebuji vyřešit příklad dle zadání + postup Jaké celkové pravděpodobnosti chování organizačního systému dosáhneme, prochází- li informace přes tři sériově zapojené prvky při jejich průměrné pravděpodobnosti chování 0,85?

Vysokoškolská úroveň Matematika
Nabízí 10 banánů 264 0


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace