Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

student jako jednatel s.r.o.

student jako jednatel s.r.o.

5.6.2011 20:02

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli jako budoucí jednatelka a spolumajitelka s.r.o. (ne zaměstnanec) budu plátcem sociálního, zdravotního apod. pojištění. Také bych potřebovala vědět, kolika % budu danit případné rozdělení zisku ve společnosti. Poslední věc která mě zajímá je, jestli když budu jednatelka, bude moci můj rodič uplatňovat slevu na dítě. Je mi 21 let (nejsem student 26+). Děkuji předem za odpověď, o této problematice se toho nikde moc nepíše...
5.6.2011 20.02 [user="148358"]ladulenka[/user] napsal(a): [cite] Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli jako budoucí jednatelka a spolumajitelka s.r.o. (ne zaměstnanec) budu plátcem sociálního, zdravotního apod. pojištění. Také bych potřebovala vědět, kolika % budu danit případné rozdělení zisku ve společnosti. Poslední věc která mě zajímá je, jestli když budu jednatelka, bude moci můj rodič uplatňovat slevu na dítě. Je mi 21 let (nejsem student 26+). Děkuji předem za odpověď, o této problematice se toho nikde moc nepíše... [/cite]
  • Student
  • příspěvků: 1

Re: student jako jednatel s.r.o.

23.6.2011 20:35

Je zde několik otázek:

1. Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti plátcem pojistného na sociální zabezpečení.
2. Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti pojistníkem – plátcem pojistného na zdravotní pojištění.
3. Jaké je zdanění společníka s.r.o.

Ad 1) Je společník nebo jednatel obchodní společnosti plátcem pojistného na sociální zabezpečení ?

Podle § 3 odst. 1 písm. b) bod. 14 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou poplatníkem pojistného mimo jiné též, společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni

Obdobná situace je ve vztahu k nemocenskému (srov. ustanovení § 5 písm. a) bod 15 a ustanovení § 6 odst. 1 a 5 zákona č. 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění) nebo důchodovému pojištění (srov. ustanovení § 5 odst. 1 písm. w) zákona č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění).

Jednatel nebo společník je plátcem pojistného na sociální zabezpečení, pokud pobírá odměnu za vykonanou práci, která není v pracovněprávním vztahu ke společnosti, pro kterou koná práci.

Ad 2) Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti pojistníkem – plátcem pojistného na zdravotní pojištění

Podle ustanovení § 5 písm. a) bod. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů s odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) příp. c) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu je společník nebo jednatel společnosti plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jestliže vykonávají práci mimo pracovněprávní vztah pro společnost a jsou za tuto práci společností odměňováni.

Jednatel nebo společník je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud pobírá odměnu za vykonanou práci, která není v pracovněprávním vztahu ke společnosti, pro kterou koná práci.
Ad 3) Jaké je zdanění společníka s.r.o.

Zdanitelné příjmy společníků jsou řešeny ustanovením § 7 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, kdy sazba daně je stanovena v ustanovení § 16 zákona o dani z příjmu, kde je uvedeno „daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %“.

V případě rozdělení zisku ve společnosti bude Váš příjem zatížen daňovou sazbou 15 %.

Krátce shrnuto, to tedy znamená:
1. Pobírají-li jednatelé obchodních společností příjmy za práci za kterou jsou společností odměňováni, jsou poplatníky a pak se hradí pojistné obdobně jako u zaměstnanců.
2. Jde-li o uplatnění slevy daně na dítě rodiči dítěte pak je postupováno dle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o dani z příjmu.
3. Jde-li o bližší daňové a pojistné záležitosti doporučuji se osobně dostavit do advokátní kanceláře k poskytnutí bližších informací.


S přáním pěkného dne

Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law
v.z. Eva Kubiková
23.6.2011 20.35 [user="141977"]DL_Blanca[/user] napsal(a): [cite] Je zde několik otázek:

1. Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti plátcem pojistného na sociální zabezpečení.
2. Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti pojistníkem – plátcem pojistného na zdravotní pojištění.
3. Jaké je zdanění společníka s.r.o.

Ad 1) Je společník nebo jednatel obchodní společnosti plátcem pojistného na sociální zabezpečení ?

Podle § 3 odst. 1 písm. b) bod. 14 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou poplatníkem pojistného mimo jiné též, společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni

Obdobná situace je ve vztahu k nemocenskému (srov. ustanovení § 5 písm. a) bod 15 a ustanovení § 6 odst. 1 a 5 zákona č. 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění) nebo důchodovému pojištění (srov. ustanovení § 5 odst. 1 písm. w) zákona č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění).

Jednatel nebo společník je plátcem pojistného na sociální zabezpečení, pokud pobírá odměnu za vykonanou práci, která není v pracovněprávním vztahu ke společnosti, pro kterou koná práci.

Ad 2) Zda je společník nebo jednatel obchodní společnosti pojistníkem – plátcem pojistného na zdravotní pojištění

Podle ustanovení § 5 písm. a) bod. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů s odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) příp. c) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu je společník nebo jednatel společnosti plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jestliže vykonávají práci mimo pracovněprávní vztah pro společnost a jsou za tuto práci společností odměňováni.

Jednatel nebo společník je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud pobírá odměnu za vykonanou práci, která není v pracovněprávním vztahu ke společnosti, pro kterou koná práci.
Ad 3) Jaké je zdanění společníka s.r.o.

Zdanitelné příjmy společníků jsou řešeny ustanovením § 7 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, kdy sazba daně je stanovena v ustanovení § 16 zákona o dani z příjmu, kde je uvedeno „daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %“.

V případě rozdělení zisku ve společnosti bude Váš příjem zatížen daňovou sazbou 15 %.

Krátce shrnuto, to tedy znamená:
1. Pobírají-li jednatelé obchodních společností příjmy za práci za kterou jsou společností odměňováni, jsou poplatníky a pak se hradí pojistné obdobně jako u zaměstnanců.
2. Jde-li o uplatnění slevy daně na dítě rodiči dítěte pak je postupováno dle ustanovení § 35c odst. 1 zákona o dani z příjmu.
3. Jde-li o bližší daňové a pojistné záležitosti doporučuji se osobně dostavit do advokátní kanceláře k poskytnutí bližších informací.


S přáním pěkného dne

Tschöpl & Partner, advokáti, Rechtsanwälte, Attorneys at Law
v.z. Eva Kubiková [/cite]
  • Student
  • příspěvků: 25
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace